Λειτουργία νέου site

Το σχολείο μας διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο website. Ελπίζουμε να το βρείτε χρήσιμο και να έρχεστε εδώ για την πληροφόρησή σας σχετικά με τα θέματα των μαθητών του σχολείου μας.